Bulletin svazu

Informace o spuštění aktualizovaného on-line informačního systému svazu

27. 8. 2021 Marek Lazor

Rádi bychom Vás i zde informovali, že včera, tj. ve čtvrtek 26. srpna 2021, došlo k oficiálnímu spuštění aktualizovaného on-line informačního systému svazu, který pro nás všechny přináší mnoho novinek.

Základem této velké aktualizace je poprvé v historii našeho svazu přechod na jednu on-line členskou databázi. Nyní jsou všechny údaje členů svazu (a není jich opravdu málo) na jednom místě, přičemž ve stejném okamžiku vidí stejná data jak vedoucí klubu, tak člen svazu i sekretariát svazu.

Základem informačního systému svazu je on-line prostředí, které pracovně nazýváme „portál členů“, a najdete ho na adrese https://portal.taekwondo.cz nebo na www.taekwondo.cz pod ikonou postavičky vpravo nahoře.

Protože se jedná o zcela zásadní aktualizaci celého informačního systému, musí se do něj všichni členové i vedoucí klubů znovu registrovat.

Zde naleznete instruktážní video, jak se do portálu členů poprvé bez problémů přihlásit:

K přihlášení budete potřebovat znát své číslo svazového průkazu a své rodné číslo.

V případě potřeby můžete kontaktovat správce informačního systému:

Mgr. Lada Weidlichová
e-mail:
telefon: 777 902 895

Po prvním úspěšném přihlášení budete vyzváni k zadání hesla a k aktualizaci (doplnění) svých některých osobních údajů (adresa, e-mail, telefon, fotografie).

Každý člen svazu v portálu členů najde na úvodní nástěnce zásadní informace o své osobě a svém členství ve svazu, přičemž některé informace bude moci sám aktualizovat, nebo i doplňovat (zdravotní prohlídka).

V minulosti nebylo možné spoustu dat jak archivovat, proto budeme rádi, pokud je společně do systému postupně doplníme.

Každý vedoucí klubu, případně pověřený zástupce klubu zde najde informace nejen o sobě, ale také o všech svých členech. Najde zde také všechny již známé žádosti, např. žádost o kupové zkoušky (nově včetně možnosti přípravy zkouškového formuláře), žádost o zkoušku na technický stupeň dan.

V sekci nápověda (instruktážní videa) najdete již nyní další 2 návodná videa, jak registrovat přes portál nové členy do svazu a jak požádat o kupové zkoušky a připravit si vyplněný formulář ke zkoušce.

Podívejte se také na další důležité funkce portálu členů, které již můžete využívat nyní, nebo budou spuštěny v průběhu několik málo dnů:

A. Působiště (tělocvičny) klubu

V letošním roce již není potřeba zasílat v září na sekretariát e-mailem seznam všech platných působišť (tělocvičen), ale stávající bude stačit na portálu jedním klikem potvrdit. Nová působiště je možnost do portálu jednoduše doplnit a po kontrole sekretariátem, budou také zveřejněna na svazové mapě všech působišť.

Upozornění: Na základě platné směrnice u všech působišť, u kterých je na mapě zobrazen vykřičník (nebyly v loňském roce řádně nahlášeny), musí mít kluby pro aktivaci těchto působišť platný souhlas všech klubů v okolí do 10 km. Naopak ostatní kluby mohou působiště s vykřičníkem ignorovat, jakoby neexistovaly a i v těchto lokalitách mohou otevírat nová působiště bez schválení těchto „neaktivních“ klubů.

B. Přihlášky na svazové soutěže

V portálu členů je již připraven formulář na registraci klubů na svazové soutěže. První pilotní soutěž v tomto novém registračním systému bude říjnové MČR skupiny kup. Formulář k registraci na MČR kup bude zveřejněn do středy 15. září 2021.

C. Exportní funkce

Portál umožňuje vedoucím klubů exportovat data svých členů, které pak můžete dále využívat pro svou potřebu, nebo pro potřeby jiných rejstříků, nebo dotací. V případě, že budete potřebovat pomoct, můžete kontaktovat správce portálu, kontakty viz výše.

D. Další moduly pro oddělení svazu

Práce na aktualizaci portálu stále pokračují a čeká nás ještě postupně spuštění modulů pro reprezentaci, STM, rozhodčí, soutěže a propagační oddělení.

Věříme, že se do aktualizovaného portálu členů v nejbližší době přihlásí co nejvíce našich členů, a především pak vedoucích klubů a začnou jej používat ideálně jako svou hlavní členskou databázi, protože ta on-line koresponduje se svazovými daty.

Nyní budeme rádi, pokud se s portálem všichni seznámíte a případně nám zašlete na e-mail správce jako zpětnou vazbu informace o případných chybách, nebo náměty na doplnění funkcí.

Předpokládáme, že do konce roku připravíme další setkání s vědoucími klubů, kde funkce portálu opět vysvětlíme. Budeme o něm i nadále pracovně diskutovat se všemi, tak aby nám všem sloužil co možná nejlépe.

Děkuji za vzetí všech těchto informací na vědomí a začněte s portálem pracovat co nejdříve.

Děkuji také všem, kteří se podílejí na tvorbě tohoto našeho informačního systému svazu.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon‑Do ITF
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI