Bulletin svazu

Informace o zrušení republikového technického semináře a o náhradním ON-LINE technickém semináři 12. 12. 2021

3. 12. 2021 Marek Lazor

Vážení vedoucí klubů, instruktoři a členové svazu, v posledních dnech jsme ve vedení svazu společně s velmistrem Hwang Ho‑jongem a dalšími českými mistry řešili, jak zorganizovat v současných podmínkách plánovaný republikový technický seminář v Praze v neděli 12. prosince 2021.

Přestože bychom zřejmě dokázali s vypětím sil a různými omezeními mimořádná opatření splnit, rozhodli jsme se, že nebudeme těsně před vánocemi zvyšovat riziko nákazy mezi našimi členy.

Proto jsme se nakonec všichni společně rozhodli v letošním roce republikový technický seminář zrušit!

Aby to však skalním členům nebylo líto, připravujeme na stejný den pro všechny mimořádný ON-LINE technický seminář.

Tento ON-LINE technický seminář se uskuteční v neděli 12. prosince 2021 v době od 17:00 do 19:00 hodin na YouTube kanálu svazu.

Technický seminář bude zaměřen na výuku speciálních technik a silového přerážení, vedoucí klubů a mezinárodní instruktoři budou mít navíc možnost v závěru semináře osobně pozdravit velmistra Hwang Ho‑jonga.

Všem zapsaným účastníkům bude uznána tato docházka (2 hodiny) do svazové docházky.

Bude také připraveno losování o 5 speciálních vánočních balíčků s propagačními předměty svazu.

Věřím, že si takto užijete i náhradní program. Více informací pak představíme v příštím týdnu.

Děkuji za vzetí těchto informací na vědomí i za pochopení.

Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon‑Do ITF

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI