Bulletin svazu

Mezinárodní antidopingová konference

18. 11. 2022 Zdeněk Vavruška

Antidopingová komise Českého svazu taekwon‑do ITF, zastoupená Zdeňkem Vavruškou a Blaženou Pantlíkovou, měla možnost se zúčastnit mezinárodní antidopingové konference, kterou 7. a 8. listopadu 2022 v rámci předsednictví České republiky v Radě EU uspořádala Národní sportovní agentura a Antidopingový výbor ČR v pražském hotelu Diplomat za účasti víc než 100 delegátů.

Bylo pro nás zajímavou zkušeností být součástí historicky první mezinárodní antidopingové konference a především mít možnost osobně se setkat s představiteli dalších organizací, s nimiž Antidopingový výbor ČR spolupracuje. Představení evropských projektů zaměřených na antidoping bylo inspirací i pro naši práci v rámci Českého svazu taekwon‑do ITF. V neposlední řadě bylo příjemné a milé popovídat si se všemi u neformální večeře. Například velmi zajímavé bylo setkání s Gerhardtem Bubníkem, jenž je českou právnickou a krasobruslařskou legendou a kterému Mezinárodní olympijský výbor udělil Olympijský řád a posléze i cenu za boj proti dopingu.

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser zahájil konferenci společně s ministrem školství Vladimírem Balašem, ředitelem Georgem Haeuslerem z Evropské komise zodpovědným za sport a prezidentem Světové antidopingové agentury WADA Witoldem Bańkou. Jednalo se o historicky první mezinárodní konferenci o antidopingu, které se zúčastnili delegáti členských států EU, WADA, antidopingových organizací, Evropské komise a Rady Evropy.

V panelech se hovořilo o rozvoji mládeže, který je pro všechny členské státy velmi důležitý, stejně tak jako čistý sport bez dopingu a s tím související zdravý životní styl. V neposlední řadě na konferenci proběhly panely o ochraně osobních údajů v souvislosti s antidopingovými pravidly a o správě anti-dopingového systému.

První panel se věnoval čistému sportu. Čistý sport podporuje zdraví a umožňuje sportovcům dosáhnout svého potenciálu prostřednictvím efektivního trénink, zdravých návyků a výživových strategií bez použití dopingu.

V druhém panelu se představili organizace národní i mezinárodní úrovně, které se problematikou antidopingu zabývají. Svou činnost představili Alexandre Husting (člen Rady Evropy), Sébastian Gillot (ředitel WADA), Sergio Tirro (vedoucí týmu padělků Europolu), Amandine Carton (právní poradce v oblasti sportovní integrity, Francie), Michal Rynkowski (ředitel antidopingové agentury Polska). Na závěr byl představen pilotní program EU, který je zaměřen na lepší spolupráci v oblasti monitoringu a vyšetřování čistého sportu v Evropě.

Třetí panel byl zaměřen na roli vzdělávání. Výchova by měla být navržena tak, aby chránila ducha sportu a zabránila úmyslnému nebo neúmyslnému použití zakázaných látek a metod. Důraz je kladen na vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie, pro sportovce i veškerý doprovodný personál, do kterého patří i rodiče.

Poslední, čtvrtý panel byl zaměřen na GDPR. Při shromažďování, ukládání a předávání údajů musí být dodržovány všechny zásady týkající se základních práv na soukromí a ochranu osobních údajů.

Zdeněk Vavruška
předseda Antidopingové komise

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI