Bulletin svazu

„Poslední“ celorepublikový seminář

14. 12. 2022 Petr Pařík

Technické oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF sezvalo na sobotu 10. prosince 2022 do Haly míčových sportů Masarykovy univerzity v Brně držitele technických stupňů 2. kup a vyšší z celé České republiky, aby si společně zacvičili na tradičním celorepublikovém technickém semináři s velmistrem Hwangem Ho‑jongem.

Letošní celorepublikový seminář nebyl významný jen tím, že se v uplynulých 2 letech kvůli covidu nemohl konat, ale především proto, že připadl přesně na 100. den od náhlého a nečekaného úmrtí prezidenta svazu Ing. Marka Lazora ve funkci. Tak jako na všech předchozích svazových akcích i tentokrát byl seminář zahájen minutou ticha na uctění jeho památky. Technické oddělení navíc připravilo do čela tělocvičny velký fotoobraz Marka, který si tak s námi mohl symbolicky naposledy „zacvičit.“

Celodenní program byl rozdělen do tří bloků, přičemž v tom prvním dopoledním cvičili všichni účastníci společně. Na jeho programu bylo opakování vybrané teorie, základních technik a následně i nižších technických sestav.

Druhý odpolední blok byl rozdělen na tři skupiny, které vedli mistři Milan Prokeš, Ondřej Vrábel a Zbyněk Mácha. Na programu cvičení byly další technické sestavy, trénink kopů a pokročilá sebeobrana, přičemž všechny skupiny se postupně prostřídaly a tak nikdo nepřišel zkrátka.

Poslední třetí blok byl určen držitelům technických stupňů 4. dan a vyšším, kteří pak pokračovali pod vedením velmistra Hwanga ve cvičení vyšších technických sestav.

Statistika klubů
Dangun 13 Opava 5 Tongil 4 Dokwan 1
Ostrava 13 Fighter Arena 4 Třeboň 3 Chonji 1
Velešín 11 Gebaek 4 Fénix 2 Kerberos 1
Brno 9 Ilkyok 4 Gebaek Hosinsool 2 Martiník 1
Sonkal 9 Koguryo 4 Hwarang 2 Nomo 1
Namu 8 Narama 4 Kwangmyong 2 Toigae 1
Frýdek-Místek 6 Sabom 4 Pardubice 2

Děkujeme za letošní hojnou účast všem 121 účastníkům z 27 klubů a těšíme se opět na viděnou na příštím celorepublikovém semináři, který je již nyní naplánován na 9. prosince 2023 v Brně.

Ing. Petr Pařík, Ph.D.
prezident svazu

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI