Držitelé osmého danu

Jmenný seznam všech doposud udělených technických stupňů 8. dan v rámci Českého svazu taekwon‑do ITF.

Příjmení a jméno
Klub (k datu zkoušky)
Číslo certifikátu Datum zkoušky
mistr Kaňka Rostislav
Tongil
CZ – 8 – 1 13.03.2021
Světle šedě vyznačení členové nejsou v současné době aktivní.
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI