Fotogalerie

19. letní kemp taekwonda s velmistrem Hwang Ho‑jongem

 27. 7. – 1. 8. 2021  Beztahov  Vladimír Laš 54

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI