Hlavní instruktor Českého svazu taekwon‑do ITF

Hlavní instruktor Českého svazu taekwon‑do ITF je pověřen následujícími úkoly:

velmistr prof. Hwang Ho-yong
9. dan
člen Výkonného výboru ITF
vedoucí Technické a vzdělávací komise ITF
hlavní instruktor
předseda Zkušební komise
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI