Oddělení státní reprezentace

Oddělení státní reprezentace Českého svazu taekwon‑do ITF je pověřeno následujícími úkoly:

Činnost oddělení se řídí především směrnicí č. 12.

Společný kontakt:

Ing. Lazor Marek
5. dan
pověřen vedením Oddělení státní reprezentace
velmistr prof. Hwang Ho-yong
9. dan
hlavní instruktor
Mgr. Mraček Jan
6. dan
hlavní trenér státní reprezentace
Vyzrál Aleš
5. dan
trenér státní reprezentace
Ing. Gavlas Filip, DiS.
4. dan
trenér státní reprezentace
Chlebek Adam
3. dan
trenér státní reprezentace
Ing. Šamal Kamil
2. dan
trenér státní reprezentace
Benešová Marie
paramedik
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI