Oddělení státní reprezentace

Oddělení státní reprezentace Českého svazu taekwon‑do ITF je pověřeno následujícími úkoly:

Činnost oddělení se řídí především směrnicí č. 12.

Společný kontakt:

Mgr. Mraček Jan
6. dan
hlavní trenér státní reprezentace
vedoucí Oddělení státní reprezentace
velmistr prof. Hwang Ho-yong
9. dan
hlavní instruktor
Vyzrál Aleš
5. dan
trenér státní reprezentace
Ing. Gavlas Filip, DiS.
4. dan
trenér státní reprezentace
Chlebek Adam
3. dan
trenér státní reprezentace
Benešová Marie
paramedik
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI