Soutěžní oddělení

Soutěžní oddělení Českého svazu taekwon‑do ITF je pověřeno následujícími úkoly:

Činnost oddělení se řídí především směrnicí č. 10.

Společný kontakt:

Weigertová Soňa
1. dan
vedoucí Soutěžního oddělení
Mgr. Weidlichová Lada
4. dan
člen Soutěžního oddělení
Labík Jan
2. dan
člen Soutěžního oddělení
Bc. Kůstová Iva
1. dan
člen Soutěžního oddělení
Kurtiš Patrik
1. kup
člen Soutěžního oddělení

IT služby

Rajtr Ivan
soutěžní výsledkový servis
Mgr. Geyer Jakub
soutěžní elektronický bodovací systém
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI