Soutěžní disciplíny

V taekwondu ITF se soutěží v pěti disciplínách: technických sestavách, sportovním boji, speciálních technikách, silovém přerážení a sebeobraně.

Technické sestavy

Technická sestava (vzor, korejsky tchul) je soubor určitého počtu technik jdoucích za sebou v pevném a logickém pořadí. Taekwondo má 24 technických sestav, které se liší nejen svou délkou, ale především skladbou technik a náročností provedení. Prvních 9 jednodušších sestav se učí držitelé barevných pásů (kup), zbývajících 15 náročnějších sestav je určeno pro držitele černých pásů (dan).

Závodníci soutěží po dvojicích a obvykle předvádí v každém kole dvě sestavy – povinnou, kterou vybírají rozhodčí (pro oba závodníky stejnou), a volitelnou, kterou si vybírají závodníci individuálně. Rozhodčí hodnotí u každého závodníka technický obsah, sílu, kontrolu dechu, stabilitu a rytmus.

Soutěží se v divizích jednotlivců i družstev. Soutěž družstev obsahuje navíc ještě prvek choreografie.

Sportovní boj

Sportovní boj (korejsky matsogi) je v taekwondu semikontaktní (na lehký kontakt) a závodníci na sobě musí mít chrániče rukou, nohou a další ochranné prvky. Pravidla sportovního boje dovolují útočit pouze na horní polovinu těla soupeře zepředu nebo z boku, a to pouze předepsanými technikami. Sportovní boj probíhá beze zbraní; závodníci mohou používat pouze svoje ruce a nohy.

Za každou úspěšně a správně provedenou techniku rozhodčí udělují dle náročnosti 1 až 5 bodů. Za menší prohřešky proti pravidlům dostávají závodníci napomenutí (minus ⅓ bodu), za větší prohřešky celé minus body.

Soutěží se v divizích jednotlivců i družstev. V soutěži družstev, narozdíl od soutěže jednotlivců, spolu závodníci bojují bez ohledu na váhové kategorie.

Speciální techniky

V disciplíně speciálních technik (korejsky tchukki) závodníci předvádějí 5 předepsaných technik nohou ve výskoku s cílem zlomit desku, která je umístěna neobvykle vysoko či za překážkou. Střed desky může být přes 280 cm vysoko nebo přes 300 cm daleko.

Narozdíl od silového přerážení zde nejde o předvedení maximální síly, ale především obratnosti a pružnosti závodníka. Obvykle se používají stojany s deskou uchycenou v otočném kloubu, která se při úspěšném zásahu neláme, ale vyklápí.

Za úplně zlomenou (vyklopenou) desku rozhodčí udělují 3 body, za nalomenou (pootočenou) desku 1 bod. Body je však možné udělit pouze v případě, že závodník dodrží předepsanou proceduru přerážení, provedení techniky a úderovou plochu.

Soutěží se v divizích jednotlivců i družstev.

Silové přerážení

V disciplíně silového přerážení (korejsky wirjok) závodníci předvádějí svou maximální sílu a zároveň účinnost a destruktivnost technik taekwonda. Soutěží se v 5 předepsaných technikách (2 technikách rukou a 3 technikách nohou), které se provádí na několik přerážecích desek (dřevěných nebo častěji plastových) umístěných za sebou ve speciální konstrukci (držáku).

Za každou úplně zlomenou desku rozhodčí udělují 3 body, za nalomenou desku 1 bod. Body je však možné udělit pouze v případě, že závodník dodrží předepsanou proceduru přerážení, provedení techniky a úderovou plochu. Nejlepší závodníci dokáží přerazit jedinou technikou i 6 plastových desek.

Soutěží se v divizích jednotlivců i družstev.

Sebeobrana

Sebeobrana (korejsky hosinsul) je relativně nová sportovní disciplína, jejímž účelem je ukázat krásu taekwonda jako bojového umění. Bojuje vždy buď muž proti třem útočníkům (mužům), nebo žena proti dvěma útočníkům (mužům, ženám nebo mix). Útočníci jsou obvykle ozbrojeni.

Během necelé minuty musí obránce (hrdina) předvést proti útočníkům celkem 8 předepsaných sebeobranných technik, a to v libovolném pořadí. Rozhodčí hodnotí nejen technickou stránku provedení a týmovou spolupráci (přesnost a načasování), ale také umělecký dojem (choreografii a realističnost provedení).

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI